ಸುದ್ದಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ

ರಾಜಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಪಿ.ಎಚ್ ಡಿ ಪದವಿ

ರಾಜಣ್ಣ ಎಂ. ಅವರು ಪಿ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಸಾದರಪಡಿಸಿದ “ಗಂಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೈನಧರ್ಮ – ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ” ಎಂಬ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಿ.ಎಚ್ ಡಿ ಪದವಿಗಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ.

Leave a Reply

comments

Related Articles

error: