ಸುದ್ದಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ

ಸ್ವರಾಜ್ಯದಾಟ ನಾಟಕ

ನ.20ರಂದು ರಂಗಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯದಾಟ ನಾಟಕ ಭೂಮಿಗೀತ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 6:30ಕಕೆ  ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

Leave a Reply

comments

Related Articles

error: