ಸುದ್ದಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ

ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಗೆ ಪಿಎಚ್.ಡಿ

ಮೈಸೂರು,ಫೆ.17 : ಡಾ.ಶೋಭ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎನ್.ಕೆ.ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ‘Evaluation of alachlor (lasso) effect on early seeding, growth and yielf of maize (zea mayas L) and soybean (Glycine max L Merrill) ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಪಿಎಚ್.ಡಿ.ಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. (ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್)

Leave a Reply

comments

Related Articles

error: