ಸುದ್ದಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ

ನಾಳೆ ‘ಅರ್ಷ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಸಂಸ್ಕಾರ’

ಮೈಸೂರು,ಮಾ.3 : ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನಮಂದಿರಂ ವತಿಯಿಂದ ‘ಅರ್ಷ ಸಂಸ್ಕೃತಿ-ಸಂಸ್ಕಾರ’ ವಿಷಯವಾಗಿ 28ನೇ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮಾ.4ರ ಸಂಜೆ 7ಕ್ಕೆ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಡಾ.ಕೆ.ಎಲ್.ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಜೋಯಿಸ್ ಅವರು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವರು. (ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್)

Leave a Reply

comments

Related Articles

Check Also

Close
error: