ಸುದ್ದಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ

ಹಣ್ಣುಹಂಪಲು ವಿತರಣೆ

ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಸಿಎಫ್‍ಟಿಆರ್‍ಐ ಲೇಔಟ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಅಜಿತನೆಲೆಯ ಆಶ್ರಮದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಹಾರ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಹಂಪಲು ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

comments

Related Articles

error: