ಸುದ್ದಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ

ಆಶಾರಾಣಿ ಎಸ್ ಗೆ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ

ಡಾ.ಕೆ.ಈ.ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ  ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ “An Economic Analysis of Empowerment of Women through Micro Entrepreneurship – A Study in Karnataka ” ವಿಷಯವಾಗಿ  ಆಶಾರಾಣಿ ಎಸ್  ಅವರು   ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಪಿಎಚ್‍ಡಿ ಪದವಿ ನೀಡಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ವಿವಿಯ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

Leave a Reply

comments

Related Articles

error: