ಕರ್ನಾಟಕಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ

ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಇನ್‍ಸ್ಪೈರ್ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ, ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ

ಬೆಂಗಳೂರು (ಜೂನ್ 9): ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ (DST) ನವದೆಹಲಿ, ಇವರು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇನ್‍ಸ್ಪೈರ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್– ಮಾನಕ್ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಇನ್‍ಸ್ಪೈರ್ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ (10-15 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ 6-10 ನೇ ತರಗತಿ) ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು. ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು/ನಾವಿನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಡಿ.ಎಸ್.ಟಿ. www.inspireawards-dst.gov.in ; Website E-MAIS (E-Management of INSPIRE  Award Scheme) ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆನ್‍ಲೈನ್‍ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಶಾಲೆಗಳು ಸಹ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ (Online nomination for the year 2018-19 are now open). (ಎನ್.ಬಿ)

Leave a Reply

comments

Related Articles

error: