ಸುದ್ದಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ

ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಪದವಿ

ರೇವಣ್ಣ ಸಿ.ಎನ್. ಅವರು ಡಾ.ಡಿ.ಜಿ.ಭದ್ರೇಗೌಡ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಸಾದರಪಡಿಸಿದ Chiral Synthesis of Pyrrolidine and Piperidine Derivatives ಎಂಬ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಪದವಿಗಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

comments

Related Articles

error: