ಸುದ್ದಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ

ಉಲುಚುಕಮ್ಮೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘದ ಸಭೆ

ಉಲುಚುಕಮ್ಮೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘ ಮೈಸೂರು 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯನ್ನು ಜನವರಿ 1, ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀರಾಂಪೇಟಯ, ಸೀಖಯ್ಯ ರಸ್ತೆಯ “ಅಗ್ರವಾಲ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ”ದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ತಲುಪದ ಉಲುಚುಕಮ್ಮೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೂ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

comments

Related Articles

error: