ಸುದ್ದಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ

ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಪದವಿ

ಡಾ.ಕೆ.ರಾಜಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಆನ್ ಸೋಶಿಯೋಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಆಂಡ್ ಎಕಾಲಾಜಿಕಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಆಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್. ಡ್ಯಾಂ  ಅಟ್ ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಂಡಿಯಾಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಪದವಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

comments

Related Articles

error: