ಸುದ್ದಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ

ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ

ಮೈಸೂರಿನ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ಸೇಂಟ್ ಫಿಲೊಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಜನವರಿ 10 ರಂದು ‘ಬಿಗ್ ಡಾಟಾ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಂಡಳಿ ಮೇಲೆ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಅವಕಾಶಗಳು’ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಮಿನಾರ್ ನಡೆಸಲು  ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

Leave a Reply

comments

Related Articles

error: