ಸುದ್ದಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ

ಕೋಸರ್ ತಾಜ್ ಗೆ ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಮೈಸೂರು,ಫೆ.25 : ಡಾ.ಖೈಸರ್ ಜಾನ್ ಬೇಗಂ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೋಸರ್ ತಾಜ್ ಅವರು ‘Use of internet by the open university learners: A case study of Karnataka state open university (KSOU)’ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಪಿಎಚ್.ಡಿ.ಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಲಸಚಿವ (ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ) ಪ್ರೊ.ಜೆ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. (ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್)

Leave a Reply

comments

Related Articles

error: