ಸುದ್ದಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ

ಕಲಾ ನೆನಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಫೆ.4 ರಿಂದ ಫೆ.7 ರವರೆಗೆ ನಗರದ ರಂಗಾಚಾರ್ಲು ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ರಂಗಪಿತಾಮಹ ಗುಬ್ಬಿವೀರಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಲಾ ನೆನಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಫೆ.4 ರಂದು ಬೆ.11 ಗಂಟೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

comments

Related Articles

error: