ಮೈಸೂರು

ತಡಿಯಾಂಡ್ ಮೋಳ್ ಗೆಚಾರಣ

ಮೈಸೂರಿನ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೀ ತಂಡವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ತಡಿಯಾಂಡಮೋಳ್ ಗೆ ಚಾರಣವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಶಿವಶಂಕರ್, ನಂ.386, 6ನೇ ಮೇನ್, ತ್ಯಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮೊದಲ ಹಂತ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥನಗರ, ಮೈಸೂರು-11, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9448855199, 9480095563ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

Leave a Reply

comments

Tags

Related Articles

error: