ಸುದ್ದಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ

ಉಚಿತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಶ್ರೀ ಮಾಯಕಾರ ಗುರುಕುಲ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಬೆ.10 ಗಂಟೆಗೆ ಉಚಿತ 52 ನೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ‍್ಳಲಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

comments

Related Articles

error: