ಮೈಸೂರು

ರೈಲು ಸಮಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

ಮೈಸೂರು,ಡಿ.22:- ರೈಲು ಸಮಯ ವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ರೈಲುಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06581/06582 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ – ಮೈಸೂರು – ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್‌ ಪ್ರೆಸ್

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06581/06582 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ – ಮೈಸೂರು – ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್‌ ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ 23.12.2020 ರಂದು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ 23.12.2020 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06581 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ – ಮೈಸೂರು ಉತ್ಸವದ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್‌ ಪ್ರೆಸ್ 18.20 ಗಂಟೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ 08.55 ಗಂಟೆಗೆ ಮೈಸೂರು ತಲುಪಲಿದೆ.

ಅದರಂತೆ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06582 ಮೈಸೂರು – ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ ಪ್ರೆಸ್ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ 18.35 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಮರುದಿನ 10:25 ಗಂಟೆಗೆ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ 23.12.2020 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ .06210 / 06209 ಮೈಸೂರು – ಅಜ್ಮೀರ್ – ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ .06210 ಮೈಸೂರು- ಅಜ್ಮೀರ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ಮಂಗಳವಾರ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ 19:00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಗುರುವಾರ ಅಜ್ಮೀರ್ ತಲುಪಲು ಗುರುವಾರ 15.10 ಗಂಟೆಗೆ. 22.12.2020 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ರೈಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಮಯ

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06209 ಅಜ್ಮೀರ್ – ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶೇಷ ಭಾನುವಾರ ಅಜ್ಮೀರ್‌ನಿಂದ 06.00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಮಂಗಳವಾರ 02.15 ಗಂಟೆಗೆ ಮೈಸೂರು ತಲುಪಲಿದೆ. ಅಜ್ಮೀರ್‌ನಿಂದ ರೈಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸಮಯವು 20.12.2020 ರಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. (ಕೆ.ಎಸ್,ಎಸ್.ಎಚ್)

Leave a Reply

comments

Related Articles

error: