ಸುದ್ದಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ

ವಿಶ್ವ ಪುಸ್ತಕ ದಿನಾಚರಣೆ ನೆವದಲ್ಲಿ : ಉಪನ್ಯಾಸ ‘ಏ.23ಕ್ಕೆ’

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಚಿಂತನ ಚಿತ್ತಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಪುಸ್ತಕ ದಿನಾಚರಣೆ ನೆವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಏ.23ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಾನವನ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಸಾಹಿತಿ ಡಾ.ಸಿ.ಪಿ.ಕೆ. ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ಪುಸ್ತಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಹಿತಿ ಡಾ.ಆರ್.ವಿ.ಎಸ್.ಸುಂದರಂ ಮಾತನಾಡುವರು.

Leave a Reply

comments

Related Articles

error: