ಸುದ್ದಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ

ಬೈರಪ್ಪ ಎಂ ಗೆ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ

%e0%b2%ad%e0%b3%88%e0%b2%b0%e0%b2%aa%e0%b3%8d%e0%b2%aaಡಾ.ಪಿ.ಸರಸ್ವತಿ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ” library facilities and Services for socially disadvanaged and physically challenge categories in academic institutions in mysore district:”  ಎಂಬ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧವನ್ನು “Library and information science” ವಿಷಯವಾಗಿ ಬೈರಪ್ಪ .ಎಂ. ಮಂಡಿಸಲಾದ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ವಿವಿಯು  ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಪದವಿ ನೀಡಿದ್ದು. ವಿವಿಯ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಂದು ಪದವಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

Leave a Reply

comments

Related Articles

error: