ಸುದ್ದಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ

ಮನೋಜ್ ಕೆ. ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಪದವಿ

%e0%b2%ae%e0%b2%a8%e0%b3%8b%e0%b2%9c%e0%b3%8dಡಾ.ಜಿ.ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಕೆ.  Robust schemes for template security in biometrics” ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಮಹಾಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ.ಪದವಿ ನೀಡಿದ್ದು ಘಟಿಕೋತ್ಸವದ ದಿನದಂದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

Leave a Reply

comments

Related Articles

error: