ಸುದ್ದಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ

ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆ ಸೆ.24ಕ್ಕೆ

ಮೈಸೂರು,ಸೆ.21 : ಭಾರತರತ್ನ ಡಾ.ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ 2016-17ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯು ಸೆ.24ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.30ಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಕೆ.ಎಂ.ಆರ್)

Leave a Reply

comments

Related Articles

error: