ಸುದ್ದಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ

ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ : ಉಪನ್ಯಾಸ

bsnlಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನೌಕರರ ಸಂಘವೂ ಹರ್ಷ ರಸ್ತೆಯ ಹೋಟೆಲ್ ಗೋವರ್ಧನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಹಾಗೂ ಕಾಶ್ಯುವಲ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕರಿತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂಬೂದರಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹಾಂತೇಶ್ ತಿಳಿಸಿಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ನೌಕರರ ಸಂಘವೂ ಹರ್ಷ ರಸ್ತೆಯ ಹೋಟೆಲ್ ಗೋವರ್ಧನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಹಾಗೂ ಕಾಶ್ಯುವಲ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕರಿತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಂಬೂದರಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹಾಂತೇಶ್ ತಿಳಿಸಿಲಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

comments

Related Articles

error: