ಕರ್ನಾಟಕಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ

ಶ್ರೀ ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಿ ಪೂಜಾ, ದರ್ಶನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಹಾಸನ (ಅ.12): ವರ್ಷಕ್ಕೋಮ್ಮೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಹಾಸನದ ಆಧಿದೇವತೆ ಹಾಸನಾಂಬೆ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ಅ.12 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30 ಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು, ಅ.21 ರಂದು ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು. 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ಅ.12 ರಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ 7.30 ರಿಂದ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ/ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಅ.13 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ದರ್ಶನವಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ 5 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ/ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ 9 ರಿಂದ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ಅ.14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ವರೆಗೆ ದರ್ಶನವಿರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ರಿಂದ 3.30 ರವರೆಗೆ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ/ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ರಿಂದ ದರ್ಶನವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ/ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಅ.15 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ರವರೆಗೆ ದರ್ಶನವಿರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ರಿಂದ 3.30 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ/ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ರಿಂದ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ಅ.16 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ರವರೆಗೆ ದರ್ಶನವಿರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ರಿಂದ 3.30 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ/ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ರಿಂದ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ಅ.17 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ರವರೆಗೆ ದರ್ಶನವಿರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ರಿಂದ 3.30 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ 2 ರಿಂದ ಬೆಳಗಿನ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ/ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ರಿಂದ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ಅ. 18 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ರವರೆಗೆ ದರ್ಶನವಿರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ರಿಂದ 3.30 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ/ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ರಿಂದ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ಅ.19 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ರವರೆಗೆ ದರ್ಶನವಿರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.30 ರಿಂದ 3.30 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ 2 ರಿಂದ ಬೆಳಗಿನ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ/ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ರಿಂದ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ಅ.20 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ, ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ/ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅ.21 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯವರಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.್ತ ರಾತ್ರಿ 10.30 ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿಯ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ರಥೋತ್ಸವವಿರುತ್ತದೆ.

ಅ.21 ರಂದು ಅಮ್ಮನವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದರ್ಶನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ರವರೆಗೆ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ/ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

(ಎನ್‍ಬಿಎನ್‍)

Leave a Reply

comments

Related Articles

error: